#
#

Navigace

Obsah

Vernisáž výstavy Křížová chodba

kříž. Výstava obrazů a keramiky, potrvá do 30.6.

Datum konání: 5. 5. 2023 - 30. 6. 2023 začátek od 17:00

Místo konání: Galerie Viktora Olivy, Novostrašecké kulturní centrum

Typ akce: trhy, výstavy, veletrhy

Organizátor: Odbor kultury, sportu a rodinné politiky

Doba trvání: 55.9 dní

PROJEKT KŘÍŽOVÁ CHODBA XVII. V GALERII D9 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VÝSTAVA PRACÍ ČLENŮ VOLNÉHO SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ A VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ SE VZTAHEM NEJEN K JIHOČESKÉMU REGIONU

Sedmnáctou pravidelnou prezentací tvorby generačně spřízněných výtvarníků se v českobudějovické Galerii D9 otevírá šestnáctý rok existence projektu Křížová chodba.

Ten vznikl v samém počátku roku 2004 z iniciativy většiny dosud účastných členů volného sdružení stejnojmenného názvu. Společným jmenovatelem jeho členů není jen, již zmíněné, generační spříznění, ale také geneze jejich tvůrčího potenciálu formovaného v průběhu studia na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kterou autoři prezentovaných děl absolvovali.

Za dobu trvání projektu bylo realizováno patnáct skupinových prezentací, a to v Českých Budějovicích, Táboře, Písku, Brně, Olomouci, Praze, Liberci Strakonicích a Blatné. Právě první prezentace děl, realizovaná v křížové chodbě bývalého Piaristického kláštera v Českých Budějovicích v roce 2004, dala jméno sérii budoucích výstav, a tím i projektu, který na rozdíl od destinací realizovaných prezentací nezměnil svůj původní obsah a důvod existence – tedy setkání přátel nad „revizí“ jejich tvorby za uplynulý rok. V kolekcích se pravidelně objevuje malba, kresba, grafika i prostorová tvorba, a to jak v tradičních, tak i experimentálních formách daných medií. Členskou základnu uskupení v současné době tvoří Gabriel Bardon, Olga Divišová, Monika Drábková, Karel Musil, Jitka Petrášová, Aleš Pospíšil, Dana Ledl a Monika Vrtišková. Nesmíme však opomenout i jiné zakládající členy, kteří se zejména v počátečních fázích fungování seskupení nemalou měrou na jeho konstituování podíleli. Takové reprezentují například Klára Dostálková, Helena Kancírová a Daniel Felgr. Tradiční obsazení členů sdružení nejednou doplnili i jejich čestní hosté. Namátkou zmiňme například Vendulu Polákovou, Petru Bolkovou, Karla Řepu, Jana Hegera, Martina Horáka, Josefa Lorence, Romana Kubičku, Barboru Fiřtovou a další.

Představení tvorby výtvarných pedagogů v Galerii D9 je ukázkou důležitého těžiště jejich kompetencí, tedy formování vlastních tvůrčích schopností pro profesní rozvoj v rámci působení v oblasti výtvarné pedagogiky.

kříž.


Vytvořeno: 17. 3. 2023
Poslední aktualizace: 2. 5. 2023 11:05