#
#

Navigace

Obsah

MŠECznak

Nadmořská výška: 435 m n. m.

Počet obyvatel: 851

Rozloha: 1420 ha

Zámek postaven na přelomu 16. a 17. století na místě středověké tvrze, později byl několikrát upravován. Zámek je dnes trojkřídlý s nádvořím uzavřeným barokní zdí se slepými arkádami. V severním křídle je zachován renesanční dvoudílný portál se znakem Štampachů. Kostel sv. Kateřinyněkolikrát shořel, jeho současná podoba vznikla v roce 1780. Roku 1836 zde bylo nalezeno v hrobce několik rakví s pozůstatky šlechtické rodiny, nejspíše Kolovratů.

RYNHOLECznak

Nadmořská výška: 467 m n. m.

Počet obyvatel: 761

Rozloha: 608 ha

Menší obec na nejvýchodnějším okraji rakovnického okresu. První zmínka o obci Rynholec pochází z 21. září 1330. Ve 13. století stála východně od obce na zalesněném vrchu tvrz Sobín, o jejímž původu a účelu panují jen domněnky. Ačkoliv bylo opevnění tvrze poměrně rozsáhlé, zachoval se dodnes jen stejnojmenný pahorek, naznačující její bývalé umístění. Významný regionální badatel F. Vacek se domníval, že osada Rynholec vznikla v druhé polovině 13. století. Svůj závěr odvozoval z polohy a tvaru osady. Také se vyslovil ke jménu. Domníval se, že vzniklo z osobního jména Reinhold v některé ze svých podob. Jmenoval se tak asi zakladatel vsi a odtud pak pojmenování Rynholec. V 18. století dosáhl Rynholec toho, že  se stal jednou z největších obcí smečenského panství. V roce 1786 objevil panský úředník M. Daniels ložiska rašeliny, která je zpočátku těžena jako otop, ale postupně je vytlačována černým uhlím, které se také začíná těžit. V okolí obce bylo několik šachet na těžbu černého uhlí (Beatrice (Laura) a Anna (Důl Československé armády)), tato důlní díla jsou zlikvidována. Stojí zde pouze pomníčky, připomínající polohu těžebních jam.

Začátkem 20. století byla v obci nalezena ložiska lupku. Výroba a zpracování této suroviny je v západní části katastru obce zachována oddnes.

Uprostřed obce se nachází kaple sv. Isidora (1884) a bývalý vrchnostenskký dům čp. 116, jehož historie spadá do 15. století. V obci roste památná asi 200 let stará lípa malolistá. V blízkém okolí jsou bohužel málo výrazné pozůstatky koněspřežné dráhy z roku 1836, která spojovala oblast křivoklátských lesů a Prahu. V minulosti zde působil hudební skladatel a učitel Jakub Jindřich Baumann.

POCHVALOVznak

Nadmořská výška: 382 m n. m.

Počet obyvatel: 260

Rozloha: 456 ha

Ves Pochvalov je poprvé zmiňována v roce 1346, kdy patřila Johanitům. V době husitských bojů stáli majitelé Pochvalova na straně Zikmundově. Stejně jako pro obec Smilovice, tak i pro Pochvalov se stalo toto historické období skrze časté střídání majitelů nepřehledným.

KROUČOVÁznak

Nadmořská výška: 482 m n. m.

Počet obyvatel: 240

Rozloha: 347 ha

Obec Kroučová se v prvních zmínkách objevuje v roce 1526. Z historie obce je dobré zmínit  místního hrdinu, Fejfara, který při bitvě na Bílé hoře běžel z Prahy do obce Kounov pro pomoc, ale nedoběhl a na cestě zemřel vyčerpáním. Dobu těchto událostí pamatuje lípa rostoucí u kostela. Místní kostel je zasvěcen sv. Markétě, jeho současná podoba je z roku 1904, kdy nahradil předešlý dřevěný. Na poctu prvního československého prezidenta zde stojí Masarykův pomník.

RUDAznak

Nadmořská výška: 425 m n. m.

Počet obyvatel: 701

Rozloha: 2167 ha

Společně s osadami Amálií a Brejlí se obec ruda rozkládá v enklávě křivoklátských lesů. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379, kdy byla zemanskou usedlostí. V seznamu kulturních památek je vedena malá kaple sv. Anděla strážného z roku 1749 s barokním oltářem. staročeské zvyky udržuje místní obec baráčníků, ke sportovnímu vyžití slouží pěkné fotbalové hřiště a areál jezdeckého klubu, kde se každoročně konají jezdecké závody.

MŠECKÉ ŽEHROVICE

Nadmořská výška: 413 m n. m.

Počet obyvatel: 428

Rozloha: 1403 ha

Stopou nejstaršího obydlení této lokality je nález pazourkového úštěpového škrabadla ze starší doby kamenné, patrně z pozdního paleolitu, nelezeného v lokalitě „Libeň“, tj. na návrší jihovýchodně od obce.

Nejdůležitějším pro Žehrovice se stal nález keltské hlavy v pískovně na katastru obce. Tato skulptura je mimořádně zdařilým výrobkem umělce z doby železné, ze 3. stol. Př. Kr. , jedná se o tzv. laténský umělecký styl. Hlava je uložena ve sbírkách  Národního muzea v Praze. Nalezena byla roku 1943.

Z novější historie, první písemná zmínka o obci pochází z roku 1045. Dosud stojící památkou je kostel sv. Martina, vystaven r. 1774, socha sv. Jana Nepomuckého.

Svou rozlohou obec zasahuje do území Přírodního parku Džbán. Bezprostřední okolí obce je od r. 1989 vyhlášeno chráněným územím „Přírodní rezervace louky v oboře Libeň“. Dominantu obce dotváří nejstarší památný strom v okrese – buk lesní, jehož stáří se odhaduje na více než 400 let.

TŘTICEznak

Nadmořská výška: 444 m n. m.

Počet obyvatel: 460

Rozloha: 889 ha

První zmínka 1352

Podle nálezů zuhelnatělé pšenice a několika kusů štípané industrie bylo město osídleno již v době kamenné (před 6000 lety). První písemné zprávy se ale váží, až ke 14. století. Nejzajímavější stavbou ve vsi je kostel sv. Mikuláše. Původně gotická stavba prodělala ve druhé čtvrtině 18. století významnou rekonstrukci podle návrhu architekta Fr. I. Prée, při níž získala barokní podobu. Největší záhadou kostela je kámen na východní straně za kněžištěm, který nese dosud nerozluštěný nápis. Hlavní oltář z roku 1881 namaloval L. J. Bernard.

 Na katastru obce leží rybník Bucek s rozlohou 24 ha. Dva chráněné duby letní, staré více než 400 let, zpevňují svými kořeny hráz. V údolí mezi rybníkem Buckem a silnicí Třtice – Nové Strašecí se rozkládá malá chráněná přírodní rezervace V Bahnech, vyhlášená již v r. 1952, s řadou chráněných rostlin i živočichů ( rosnatka okrouhlolistá a tučnice obecná, kostřava luční, trojzubec poléhavý a jiné).

ŘEVNIČOVznak

Nadmořská výška: 457 m n. m.

Počet obyvatel: 1426

Rozloha: 2924 ha

Řevničov byl založen 4. 11. 1325 králem Janem Lucemburským. Obec byla vystavena na křižovatce cesty z Křivoklátu a významné Erfurtské stezky. Zdejší kostel sv. Petra a Pavla pochází z druhé poloviny 14. století byl vystavěn v gotickém stylu a později kolem roku 1700 zbarokizován. Do historie se Řevničov zapsal poslední svedenou bitvou husitskou  bitvou 9. června 1434. dnes je obec křižovatkou hlavní silnice Praha - Karlovy Vary.

NOVÉ STRAŠECÍznak

Nadmořská výška: 470 m n. m.

Počet obyvatel: 5059

Rozloha: 1337 ha

Město Nové Strašecí leží čtyřicet kilometrů západně od Prahy ve směru na Karlovy Vary. Nejstarší písemná zmínka o Strašecí se váže k období mezi lety 1334 – 1343. V roce 1503 bylo povýšeno na město Vladislavem II. Jagellonským. Obec od svého počátku patřila ke křivoklátskému panství, které náleželo králi. Prakticky až do poloviny 19. století zůstávalo Nové Strašecí poddanským městečkem s drobnými privilegii. Mezi pamětihodnosti města patří kostel Narození Panny Marie, kaple sv. Izidora, socha sv. Jana Nepomuckého. Výraznou dominantou Komenského náměstí je stará radnice s věží a hodinami.

K osobnostem, překračujícím rámec regionu, patří novostrašečtí rodáci Theodor Josef Krov (1797 – 1859, koncertní pěvec) a Vojta Kuchynka (1871 – 1942, hudební skladatel a přední český virtuos na kontrabas).

V současné době má město ucelený systém předškolního, základního a středního školství. Neodmyslitelnou součástí života města je působení cimbálové muziky a folklorního souboru Čtyřlístek. Ke koloritu města rovněž přispívají mezinárodní kurzy ve hře na lesní roh Hornclass International, kytarové mistrovské kurzy Open Guitar a historické slavnosti Křivoklátské panování. V bezprostřední blízkosti města se nachází rozhledna na Mackově hoře, zpřístupněna pro veřejnost v roce 2001.

Okolím města Vás provede naučná stezka „Přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova“. Stezka je dlouhá asi 10 km a seznamuje s historickým vývojem, přírodními podmínkami a zajímavostmi Nového Strašecí, Pecínova a jejich okolí. Nové Strašecí nabízí možnost vyžití pro sportovce i cyklisty. Je tu sportovní areál s minigolfovým hřištěm, hokejbalovým hřištěm, atletický ovál, sportovní hala Bios. Městem prochází cyklostezka č. 0102 (Rakovník – Nové Strašecí).

MILÝ

Nadmořská výška: 350 m n. m.

Počet obyvatel: 131

Rozloha: 870 ha

První zmínka 1381

První zmínka z roku 1437. Barokní kaple vystavena rokku 1736. nedaleko se nachází přírodní památka Milská stráň, vyhlášená v r. 1988 na ploše 10,9 ha.

SMILOVICE

Nadmořská výška: 355 m n. m.

Počet obyvatel: 55

Rozloha: 168 ha

První zmínka o této obci pochází již z roku 1197, kdy Milovice odkázal Hroznata vladykovi Hrděborovi. V druhé polovině 16. stol. Zde byla vystavena tvrz, bohužel nevíme, jak vypadala, protože zanikla spolu se vsí za třicetileté války a už nikdy nebyla obnovena.

SRBEČ

Nadmořská výška: 324 m n. m.

Počet obyvatel: 281

Rozloha: 626 ha

Okolí Srbče bylo osídleno již  před jméně 6500 lety. Velký historický výzkum zde zaznamenala keltská kultura. Samotná obec vznikla ve 13. století a spadala pod klášter sv. Jiří. Úplně první zmínka se váže k roku 1227. v průběhu dějin byla v obci vystavena tvrz a pivovar a v okolí se těžilo uhlí. Dodnes se zachoval gotický kostel sv. Jakuba.

PŘERUBENICEznak

Nadmořská výška: 369 m n. m.

Počet obyvatel: 63

Rozloha: 209 ha

První písemné zprávy o obci jsou z roku 1318.

K Přerubenicím nálěží ještě osada Dučice. Místní kulturní památkou je obecní zvonička, architektonicky zajímavý objekt čp. 18 a kaplička v Dučicích. V letním období je obec hojně využívána k rekreaci.

KOZOJEDY

Nadmořská výška: 365 m n. m.

Počet obyvatel: 88

Rozloha: 719 ha

První zmínka o obci se váže k r. 1316. kromě vladyků z Kozojed (pověstný Dalibor) jsou zde zbytky tvrze Dřevíče, příkopy a hliněné valy u potoka Na Hrádku.

KALIVODY

Nadmořská výška: 369 m n. m.

Počet obyvatel: 83

Rozloha: 435 ha

Obec se nachází v údolí zvaném Kalivodský důl o rozloze 435 ha.

Na návsi je ojedinělá památka v regionu, roubené stavení čp. 6 U Kozáků a chráněná památka, stavení čp. 16, kamenný dům s hrázděným přístěnkem – tzv. slánský typ. První zmínka o obci, vlastně o tvrzi, je z roku 1389 a jméno Petrus de Kalivoda souvisí se vsí Kalivody.